Medicatie bij angst
Laseaxan®

Laseaxan® is een geneesmiddel op basis van planten waarvan de klinische werkzaamheid bij subsyndromale angst bewezen werd in multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studies.

Lees hier meer over Laseaxan®.

Angstsymptomen

Zorgen die moeilijk onder controle te houden zijn, rusteloosheid, slaapstoornissen, spanning … ? Deze kunnen allemaal verband houden met dezelfde oorzaak: angst.

Ontdek hier hoe je de symptomen van angst kan herkennen.

Tips bij angst

Enkele maatregelen kunnen ondersteunend werken bij de behandeling van een angststoornis, om beter te kunnen omgaan met angst in het dagelijks leven en de onzekerheden in het leven.

Ontdek hier enkele tips die kunnen helpen bij het omgaan met angst.Laseaxan (Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum (lavendelolie)) is een geneesmiddel op basis van planten voor de behandeling van een periode van angstig gemoed bij volwassenen. Laseaxan mag niet gebruikt worden in geval van verminderde leverfunctie. Gelieve voor gebruik aandachtig de bijsluiter te lezen. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Vraag raad aan uw apotheker. Vergunninghouder: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG. Vertegenwoordiger in België: Schwabe Pharma Belgium