geneesmiddel laseaxan

Wat is Laseaxan®?
Laseaxan® is een voorschriftvrij geneesmiddel op basis van een lavendelolie (Silexan®) voor de behandeling van een periode van angstig gemoed zoals rusteloosheid, spanning, zorgen die moeilijk onder controle te houden zijn en slaapstoornissen.

Eén zachte capsule Laseaxan® bevat 80 mg lavendelolie.

Laseaxan® wordt verkregen uit een specifieke variëteit van medicinale lavendel - de botanische naam is Lavandula angustifolia Mill. Aetheroleum. Het extract van Laseaxan® heeft de naam Silexan® gekregen en is in België enkel en alleen terug te vinden in het geneesmiddel Laseaxan®. De klinische werkzaamheid van Laseaxan® werd aangetoond in multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studies.

Er bestaan veel verschillende soorten lavendel - roze, wit en natuurlijk paars. Sommige ken je vast wel, misschien zelfs wel uit je eigen tuin. Medicinale lavendel is echter de enige soort lavendel die wordt gebruikt voor de productie van geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn in de apotheek. Dankzij de waardevolle ingrediënten van deze medicinale lavendel helpt Laseaxan® rusteloosheid, spanning en zorgen die moeilijk onder controle te houden zijn, alsook daaruit voortvloeiende slaapstoornissen, te behandelen.

medicinale lavendel laseaxan

Waarvoor dient Laseaxan®?

Laseaxan® heeft als indicatie de behandeling van een periode van angstig gemoed. Een angstig gemoed kan één of meerdere tijdelijke symptomen veroorzaken zoals zorgen die moeilijk onder controle te houden zijn, rusteloosheid, spanning en daaruit voortvloeiende slaapstoornissen.

De klinische werkzaamheid van Laseaxan® werd aangetoond in multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studies.

Hoe werkt Laseaxan®?

Of het nu gaat om werk, gezin of vrije tijd, ons dagelijks leven wordt beheerst door uiteenlopende eisen, constante druk, aanhoudende zorgen en strakke deadlines en tijdschema’s. Vaak reageren we hierop met nervositeit, piekeren en innerlijke rusteloosheid. We nemen onze zorgen van overdag mee in onze slaap, met als resultaat nachtelijke, rondtollende gedachten en een gevoel van uitputting gedurende de daaropvolgende dag. Ook angstgevoelens om de dagelijkse (werk-)druk niet aan te kunnen, steken mogelijks de kop op.

De werkzame stof van Laseaxan® (Silexan®) dringt doorheen de bloed-hersenbarrière en veroorzaakt functionele veranderingen in de gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij de regulering van angst.

Voor wie is Laseaxan® geschikt?
Laseaxan® is een geneesmiddel geschikt voor personen vanaf 18 jaar en helpt mensen in verschillende levensfasen zorgen onder controle te krijgen, spanning los te laten en een goede nachtrust te vinden.

Ons leven is voortdurend in beweging en verandering, evenals de uitdagingen die ermee gepaard gaan. In elke levensfase doen we nieuwe ervaringen op en hebben we te kampen met specifieke problemen. De zorgen van een student uit het hoger onderwijs zijn anders dan de zorgen van een jonge moeder die haar familiaal leven en een veeleisende job op elkaar wil afstemmen. Een zakenman van middelbare leeftijd staat dan weer voor heel andere vraagstukken. Op oudere leeftijd kunnen specifieke gedachten, zoals zorgen over je eigen gezondheid of die van je partner, overheersen. Al deze verschillende soorten zorgen kunnen leiden tot rusteloosheid, spanning, angstige gevoelens en slaapstoornissen.

Het ervaren van angstige gevoelens is trouwens geenszins een typisch vrouwelijk probleem. Tal van studies over dit onderwerp geven vaak een hoger aantal getroffen vrouwen weer, maar onderzoekers zijn van mening dat dit komt door onze opvoeding. Vermoedelijk hebben vrouwen de neiging om meer openlijk mentale problemen te verwoorden dan mannen.

Samengevat kan Laseaxan® gebruikt worden bij volwassenen (18+) die lijden aan één of meerdere tijdelijke symptomen van angstig gemoed, zoals zorgen die moeilijk onder controle te houden zijn, rusteloosheid, spanning of slaapstoornissen - ongeacht leeftijd, geslacht of sociale positie.

Hoe neem je Laseaxan® in?
Laseaxan® is verkrijgbaar in de vorm van zachte capsules die gemakkelijk door te slikken zijn.

De zachte capsules zijn bij uitstek geschikt om het waardevolle actieve ingrediënt – de medicinale lavendelolie Silexan® - te bewaren en de kwaliteit over een langere periode te behouden. Net zoals alle etherische oliën, is de lavendelolie in Laseaxan® immers heel gevoelig en kan deze snel verdampen. De zachte capsules van Laseaxan® worden in één enkele handeling gevuld, gevormd en hermetisch afgesloten. Dit maakt het mogelijk de lavendelolie hermetisch af te sluiten, te beschermen tegen schadelijke invloeden en zo de stabiliteit van het actieve ingrediënt te garanderen indien bewaard beneden 30°C.

Laseaxan geneesmiddel
Laseaxan geneesmiddel
Laseaxan geneesmiddel

Je dient Laseaxan® slechts eenmaal per dag in te nemen. De zachte capsules moeten in hun geheel worden ingenomen, zonder erop te kauwen en met voldoende vloeistof, bij voorkeur met een groot glas plat water.

Laseaxan® mag niet worden ingenomen in liggende houding.

Je kan het moment van inname (‘s morgens, ‘s middags of ‘s avonds) vrij kiezen. Het is aan te raden om de capsule op hetzelfde moment elke dag in te nemen, zodat een constant actief niveau kan worden opgebouwd.

geneesmiddel laseaxan
Laseaxan®
28 zachte capsules

CNK: 3973-542
≥ 18 jaar: 1 zachte capsule/dag
geneesmiddel laseaxan
Laseaxan®
42 zachte capsules

CNK: 4237-491
≥ 18 jaar: 1 zachte capsule/dag

Waarom is Laseaxan® enkel beschikbaar in de apotheek?
Een groot aantal producten met lavendel is verkrijgbaar in drogisterijen of supermarkten. Laseaxan® is een geneesmiddel verkrijgbaar zonder voorschrift, echter enkel en alleen in de apotheek.

Geneesmiddelen mogen in België enkel in de apotheek verkocht worden. Laseaxan® heeft een uitgebreid goedkeuringsproces doorlopen om als geneesmiddel geregistreerd te worden – dit in overeenstemming met de reglementering van de bevoegde autoriteiten (het FAGG: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten). De registratieprocedure omvat verschillende tests en klinische onderzoeken op het gebied van werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Zo worden bijvoorbeeld de kwaliteit en de hoeveelheid van de actieve substanties en hulpstoffen strikt gecontroleerd en wordt er nauwgezet toegezien op een lot-na-lot consistentie.

Dergelijk registratieproces omvat meerdere fasen en duurt in totaal vele jaren. Enkel wanneer een product voldoet aan al deze eisen, kan het als geneesmiddel geregistreerd worden. Daarnaast dient elke geneesmiddelproducent farmacovigilantie (geneesmiddelbewaking) te voorzien. Dit betekent dat mogelijke bijwerkingen en meldingen van patiënten of gezondheidsmedewerkers nauwgezet worden genoteerd en opgevolgd.

Bovendien is jouw apotheker de persoon bij uitstek om jou correct advies te verschaffen over geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten gezien zijn diepgaande wetenschappelijke kennis! Vraag dus gerust raad aan jouw apotheker!

Laseaxan® in een notendop

geneesmiddel laseaxan

Indicatie: Behandeling van een periode van angstig gemoed. Een angstig gemoed kan één of meerdere tijdelijke symptomen veroorzaken zoals zorgen die moeilijk onder controle te houden zijn, rusteloosheid, spanning of slaapstoornissen.


1 zachte capsule per dag


Zonder kauwen innemen met een groot glas plat water, niet in liggende houding


Vanaf 18 jaar


Exclusief verkrijgbaar in de apotheek


Bijsluiter Laseaxan® download >>
Laseaxan® is een geneesmiddel op basis van lavendelolie voor volwassenen. Laseaxan® mag niet gebruikt worden in geval van verminderde leverfunctie. Laseaxan® wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en mag niet worden ingenomen door vrouwen die borstvoeding geven. Gelieve voor gebruik aandachtig de bijsluiter te lezen. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Vraag raad aan uw apotheker. Vergunninghouder: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG.